Ryhmärakennuttamisessa joukko ihmisiä suunnittelee ja rakennuttaa itse talon – Pasaatin tapauksessa kerrostalon.

Ryhmärakennuttamisessa ei siis ole kaupallista rakennuttajaa. Asunnoista ei myöskään makseta varainsiirtoveroa.

Pasaati-talo valmistuu Helsingin kaupungin Hitas-tontille.

Apuna parasta kokemusta

Arkkitehti Ulpu Tiurilla on kymmenien vuosien kokemus asuntosuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy:ssä. Hän on perehtynyt myös ryhmärakennuttamishankkeiden erityispiirteisiin.

”Ryhmärakennuttamalla toteutettavat talohankkeet innostavat minua erityisesti, koska niissä pääsen kosketuksiin suunnittelemieni asuntojen asukkaiden kanssa. Asukkaiden yhdessä miettimät yhteistilat tekevät talosta erityisen. Jokainen asunto muokataan vielä myötäsuunnittelussa vastaamaan asukkaan yksilöllisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.”

- Ulpu Tiuri, arkkitehti

Pasaati-hankkeen projektinjohtaja Salla Korpela on toiminut vuodesta 2014 lähtien ammattimaisena ryhmärakennuttajakonsulttina. Salla on osallistunut aktiivisesti ryhmärakennuttamismallin kehittämiseen Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on muun muassa kirjoittanut aiheesta kirjoja ja toimii alan etujärjestön Ryhmärakennuttajat Ry:n puheenjohtajana.

”Pasaati-hankkeessa ryhmärakennutetaan jokaiselle asukkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopiva, ainutkertainen koti!”


- Salla Korpela, ryhmärakennuttamisen konsultti
Veli-Pekka Tanhuanpää työskentelee Genpro Solutions Oy:ssä liiketoimintajohtajana. Pasaati-hankkeessa hänen tehtäviinsä kuuluu tekninen rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen sekä teknisenä asiantuntijana toimiminen. Tanhuanpää tekee muun muassa suunnittelu- ja toteutussopimuksiin, hankintoihin sekä hankkeen aikatauluun ja kustannushallintaan liittyviä asioita.

Ryhmärakennuttamisen juridiikkaa

Ryhmärakennuttamishankkeessa osallistujat merkitsevät osakkeita perustettavasta asunto-osakeyhtiöstä ja rakennuttavat asunto-osakeyhtiömuodossa asunnot itselleen yhdessä. Asukasryhmä ja sen perustama asunto-osakeyhtiö määrittävät hankkeen tavoitteet ja ottavat vastuun hankkeen kokonaisuudesta. Ryhmärakennuttaminen on sopimuksenvaraista yhteistyötä.

Ryhmärakennuttaminen mediassa